Component 歹 residual bone of a person

Component 歹 residual bone of a person

歹, a pictographic character of residual bone of a person, serves as semantic component to form characters. Characters formed by the semantic component express meanings related to death, funeral or damage such as 歼, 殁, 殃, 残, 殉, 死, 殡, etc.


Characters formed by the semantic component 歹

There are 57 characters formed by the semantic component 歹.

笔划

汉字

拼音

笔划

汉字

拼音

4

dǎi

6

7

jiān

8

8

yāo

8

8

歿

8

zhé

9

cán

9

9

dài

9

shāng

9

tiǎn

9

yāng

9

shēng

10

shū

10

xùn

10

11

liàn

11

piǎo

11

qíng

11

yǔn

11

jǐng

11

qià

11

qiú

11

12

dān

12

12

shi,zhí

12

12

cán

12

fǒu

12

hūn

12

13

wēn

13

dié

14

bìn

14

chòu

14

yǔn

14

zhēn

15

jìn

15

15

shāng

15

chī

15

yín

16

16

kuì

16

dān

16

cuàn

16

jiù

17

jiāng

17

liàn

17

13

huì

18

bìn

19

19

jiān

21

jiān

Leave a Reply